Psychische problemen en hulpverlening bij personen met een handicap

Voor personen met een handicap kan de wereld rondom hen soms onduidelijk of onveilig lijken. Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking beschikken niet altijd over de communicatiemogelijkheden om hiermee om te gaan, om hun gevoelens en problemen te uiten. Ze vertonen dan soms een opvallend gedrag zoals agressie, zelfverwonding, eetproblemen, … Voor ouders en begeleiders is het dan belangrijk om de betekenis en functie van dit gedrag te achterhalen, maar dat is niet altijd eenvoudig.

Soms is er ook meer aan de hand. Personen met een verstandelijke beperking kunnen net als andere mensen geconfronteerd worden met psychische problemen en psychische stoornissen zoals depressie of dementie.

Doelgroep:

ouders en/of professionelen die met personen met een beperking werken of ermee samenleven