Niki Van Ranst

ergotherapeut

“Potential. You have so much of it.”

Werkdomeinen en interesses

 • ergotherapeutische interventies vanuit een holistische benadering met oog voor de connectie tussen lichaam en geest

Doelgroep

 • kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen
 • kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden en socio-emotionele hulpvragen
 • volwassenen die fysieke moeilijkheden ondervinden bij hun alledaags handelen
 • volwassenen met psychosomatische klachten (angst, spanningen, prikkelbaarheid, …)

Specialisaties

 • ergotherapeutische interventies bij kinderen op verschillende domeinen: schoolse vaardigheden, grove motoriek, fijne motoriek, lichaamsschema, zelfredzaamheid, ruimtelijk inzicht, socio-emotionele vaardigheden, executieve functies, sensorische prikkelverwerking, diagnostiek en hulpmiddelenadvies.
 • ergotherapeutische interventies bij volwassenen op verschillende domeinen: herwinnen van dagdagelijkse taken na verlies autonoom functioneren door fysieke problematiek, advisering rond ergonomische principes, bewegingsgerichte therapie voor psychische moeilijkheden die lichamelijk tot uiting komen.


Opleidingen

 • professionele bachelor in de ergotherapie, Hogeschool PXL, Hasselt

Bijscholingen

 • bijscholing omtrent ‘functioneel lezen’
 • verdiepingscursus ‘schrijven bij kinderen’
 • bijscholing ‘faalangst bij kinderen’
 • bijscholing rond ‘beelddenken’
 • bijscholing over ‘Brain Blocks’

Professionele achtergrond en relevante werkervaring   

 • ergotherapeut bij ondersteuningsnetwerk EXPANT24, Antwerpen
 • ergotherapeut bij ondersteuningsnetwerk NOA, Antwerpen
 • ergotherapeut bij openluchtschool Dennenhof, Schilde
 • beroepspraktijkvorming ergotherapeut in het Sint-Trudo ziekenhuis, Sint-Truiden, afdeling ambulante neurorevalidatie (volwassenen)
 • beroepspraktijkvorming ergotherapeut bij ‘Heder’, multifunctioneel centrum (MFC) voor mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking, een neuromusculaire aandoening of een niet-aangeboren hersenletsel
 • beroepspraktijkvorming ergotherapeut bij woonzorgcentrum (WZC) ‘Hogevijf’, Hasselt

Lidmaatschappen

 • jeugdanimator
 • chiroleidster
 • vrijwilliger bij ‘UpyourGrade’, Antwerps bijleskantoor dat inzet op de persoonlijke begeleiding van elk kind

Publicaties


thesisproject: Nagaan effectiviteit van het taakgericht revalidatiesysteem ‘i-ACT’ bij volwassenen met MS, een CVA of een dwarslaesie

Erkend door de FOD Gezondheid en het RIZIV