Linda De Mey

klinisch orthopedagoog
contextuele gezinscounselor bij leer- en ontwikkelingsstoornissen.

“Groeien is ontdekken wat ervoor ondenkbaar was.”

Doelgroep

jongeren en volwassenen met persoonlijk en functioneel onwelzijn door o.a. ASS,
ADHD, dyspraxie, dyscalculie, dyslexie en hoofbegaafdheid

Specialisaties

 • vraagverheldering
 • therapeutische en psycho-educatieve ondersteuning
 • afstemming ouder-kind-school
 • ondersteuning dossier ZOE of FOD

Relevante werkervaring

 • buitengewoon onderwijs, ION-begeleiding en persoonlijke assistentie (PA)
 • initiatiefnemer en projectverantwoordelijke ‘Ademruimte in de OuderRuimte’: ontwikkelen van ouder-sensitieve benaderingen in de zorgsector (studiedagen, workshops, gastlessen).
 • vrijwillige CAW-medewerker team ‘Persoonlijk en Relationeel Welzijn’
 • zelfstandig therapeut bij De Kanteling sinds 2018

Specialisaties

 • specialisatiejaar orthopedagogiek (Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van KU Leuven) met als onderwerp ‘Integratieve benadering van ouders met een kind met een chronische conditie’
 • instrumentele Verrijking Programma (SCM, Feuerstein-ICELP)
 • GOL(L)D-coaching (Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit, UGent)
 • ervaringsdeskundige ouder ASS, AD(H)D en DCD

Professionele achtergrond

 • leerkracht in Blijdorp (Buitengewoon Onderwijs type 2 van 2006 tot 2013)
 • klinisch orthopedagoog (UGent, lid van de VVO))
 • contextuele gezins- en relatiecounselor (lid van de BVRGS)

Contact

Telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 03 294 30 35 of stuur een e-mail naar info@dekanteling.be.