Brussen: hoe zien zij het leven met een broer/zus met een handicap ? Hoe ‘gevend’ zijn brussen ?

Een kind met een handicap heeft een impact op het hele gezin. Als broer/zus (brus) word je er eveneens mee geconfronteerd. Dit is voor hen ook niet altijd even gemakkelijk. Het is evenmin vanzelfsprekend om dit thema aan te kaarten in je eigen gezin. Het ligt gevoelig voor iedereen. Je zoekt als brus je eigen weg en je eigen manier om om te gaan met dit gegeven in je gezin.

Ouders weten ook niet altijd wat ze mogen/kunnen verwachten van de brussen als zij er niet meer zouden zijn. Brussen zijn vaak heel ‘gevend’ naar hun gezin van herkomst maar hun ‘geven’ wordt niet altijd gezien door de anderen.

In deze vorming/lezing staat de spreekster stil bij mogelijke processen die kunnen ontstaan bij brussen.  Hoe ‘geven’ brussen aan hun ouders en broer/zus ? Hoe kunnen ouders dit ‘geven’ erkennen ? 

Doelgroep

Ouders/brussen  en professionelen die betrokken zijn op de zorg voor personen met een beperking