Carla Haagdorens (°1969)

auticoach

“Iedereen heeft talent. Maar als je een vis beoordeelt op zijn talent om in een boom te klimmen, zal hij heel zijn leven denken dat hij dom is.” Albert Einstein

Werkdomeinen en interesses

 • autisme binnen het (nieuw samengesteld) gezin – familie – vriendenkring
 • omgaan met de diagnose autisme (en mogelijke co-morbiditeit) als ouder
 • oorzaken van probleemgedrag trachten te achterhalen
 • op een visuele manier verduidelijking en voorspelbaarheid aanbrengen
 • uitwerken van stappenplannen – dagschema’s op maat
 • werkvaardigheden aanleren en transfereren
 • uitwerken van beloningssystemen – vrijetijdsbesteding

Doelgroep

ouders en hun kinderen, jongeren met (een vermoeden van) ASS, met of zonder mentale beperking/(rand)normale begaafdheid

Professionele achtergrond en relevante werkervaring

 • gegradueerde verpleegkundige werkzaam in de multidisciplinaire begeleidingsequipe palliatieve zorg
 • bachelor na bachelor “educatieve benadering van personen met autismespectrum” Plantijn Hogeschool

Bijscholingen

 • inleiding in contextuele hulpverlening
 • geweldloze communicatie
 • Autisme centraal:
  – eetproblemen en autisme
  – stressmanagement
  – Socrautische gespreksmethode
  – Hoe gedragsproblemen vermijden met de autisme centraal methodiek (normale begaafdheid en verstandelijke beperking) ?

Werkervaring

 • zelf ben ik moeder van 2 zonen met autismespectrum/ADHD/ODD, waarvan 1 puber met normale begaafdheid en 1 zwakker begaafde volwassene
 • was werkzaam bij de “Autismetelefoon”

Contact

Telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 03 294 30 35 of stuur een e-mail naar info@dekanteling.be.