Voor professionelen

Lezingen en workshops

Eén van onze medewerkers komt graag een lezing, workshop of lesdag geven over thema’s die met rouw, verlies en veerkracht te maken hebben.

Het concrete thema van de lezing, workshop of lesdag(en) wordt onderling besproken.

Hieronder enkele thema’s waar we reeds vertrouwd mee zijn.

  • Handicap en rouw…een « rauw » proces ! Lees hier meer.
  • Hier laat ik je los: over groeien naar zelfstandigheid. Lees hier meer.
  • De invloed van een ‘beperking’ op het gezin: een relationele benadering.
  • Ik als brus: wat kan ik geven ? Een weerslag op de eigen identiteit van “brussen”. Lees hier meer.
  • Stress bij ouders met een kind met een beperking of chronische ziekte.
  • Samenwerken in de driehoek: ouders – hulpverleners – cliënten met een beperking.
  • “Ik ben toch niet gek ?” Psychische problemen en hulpverlening bij personen met een handicap. Lees hier meer.

Contacteer ons voor meer informatie of boekingen via info@dekanteling.be .

Supervisie

De Kanteling levert ook supervisiediensten, individueel of voor je hele team.

Contacteer ons voor meer informatie of boekingen via info@dekanteling.be .

Opleidingsaanbod op maat voor mensen met een beperking (gehandicaptenzorg)

De zorgsector is momenteel in volle verandering. “Zoveel mogelijk in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk”  is de base-line die de huidige minister van welzijn voorstelt in zijn beleidsnota ‘perspectief 2020’.

Dit betekent dat begrippen als ‘vermaatschappelijking van de zorg’, ‘het werken met concentrische cirkels’, ‘vraag gestuurd werken’, ‘persoonsvolgende budgetten’ momenteel ‘hot items’ zijn.

Dit betekent eveneens dat samenwerken en netwerken met de ruime context van de bewoners meer en meer aan de orde zal zijn voor iedereen die betrokken is op de zorg voor personen met een beperking.

Om tot een goede wederzijdse samenwerking te komen tussen de verschillende actoren  -de persoon met de handicap, de ruimere context van die persoon (ouders, broers en zussen, ruimere familie, netwerk, …) en de zorgverlener – kan het contextueel begrippenkader een enorme hulp zijn.

Deze opleiding kan ‘op maat’ aangevraagd worden voor uw voorziening/organisatie.

Contacteer ons voor meer informatie of boekingen via info@dekanteling.be .