Hoe kan je ons steunen ?

De Kanteling, als de kansen kantelen … Jouw steun kan levens doen kantelen !

De Kanteling vzw is een niet gesubsidieerde praktijk en we zoeken voortdurend naar sponsors die ons ‘Sociaal Fonds’ willen steunen.

Je kan ook projecten van de Kanteling steunen via onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting die voor bepaalde van onze initiatieven ook financieel tussenkomt.

Indien je stort op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 /  BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met uitdrukkelijke mededeling 128/2915/00081 (dit is het projectnummer van de Kanteling), dan ontvang je in februari van het volgend jaar je fiscaal attest.

De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB).

Een welgemeend dankjewel vanwege het ganse team van de Kanteling maar vooral vanwege haar cliënten !