Nele Smets (°86)

Nele Smets (°86)

Werkdomeinen en interesses

Coaching van kinderen en jongeren met ASS (en verstandelijke beperking)    Coaching van ouders - brussen

 

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, al dan niet met een verstandelijke beperking.

Ouders en brussen van kinderen en jongeren met ASS.

 

Contact

nummer van de Kanteling: 0486.800.349
directe lijn: 0472 74 15 74
email: nele.smets@dekanteling.be

- ‘Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid’ -

Auti coach kinderen

Specialisaties

Opleiding in geweldloze communicatie

Nascholing autisme

Professionele achtergrond en relevante werkervaring

  • Bachelor Orthopedagogie te Antwerpen
  • Master Orthopedagogiek te Gent
  • Post-graduaat Auti-coach te Hasselt
  • Lid VVO (Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

   Werkervaring

  • Orthopedagoge in VAPH voorzieningen (volwassenen, kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen)
  • Teamcoördinator GAUZZ (Centrum voor Gedragsstoornissen bij Autisme en Zware Zorgbehoevendheid)
  • Zelfstandige orthopedagoge in vzw Triangel (multidisciplinair diagnose- en therapiecentrum)