Katrien Sansen (°70)

Katrien Sansen (°70)

Werkdomeinen en interesses

 • Bemiddeling en communicatie tussen koppels en families (ouders en kinderen) rond scheiding en relatieproblemen
 • Rouw en verliesverwerking (overlijden, misdrijven,..)
 • Thema’s eigen aan nieuw samengestelde gezinnen
 • complexe gezinssituaties
 • internationale familiale conflicten, in het bijzonder na kindontvoering

Doelgroep

Koppels, individuele personen, ouders en kinderen, families

Contact

nummer van de Kanteling: 0486 80 03 49
directe lijn: 0478 42 06 97
email: Katrien.Sansen@dekanteling.be

- "Conflict is the sound of the crack in the system. We don’t have it all together, but together we have it all." -

Echtscheidingsbemiddelaar rouwconsulente

Erkend bemiddelaar in familiale zaken, hulpverlener en jurist

Professionele achtergrond en relevante werkervaring

 • Rechten studies (KU Leuven) en balie ervaring als advocaat (1993-1998)
 • Dienst Slachtofferzorg bij het Ministerie van Justitie, Brussel (1998-2000)
 • Internationale, familiale conflicten, in het bijzonder na kindontvoering (Mikk, Berlijn, training september 2014, in samenwerking met Child Focus, Brussel)
 • Begeleiding van intrafamiliaal geweld of kindermishandeling, verwerking van een misdrijf of trauma  (dienst Slachtofferhulp van het CAW Antwerpen)
 • Postgraduaat contextueel werken in familiale bemiddeling
 • Werken met (dans)groepen in multiculturele samenleving
 • Scheidingsbemiddelaar erkend door de rechtbank
 • www.katriensansen.be