Home

Laatste nieuws

Het laatste nieuws van De Kanteling.

Aanbod

Voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen

Onze therapeuten en coaches bieden begeleiding op maat bij thema’s als acceptatie, faalangst, pesten, rouw, zingeving, identiteit, relaties, …

Voor familieleden, mantelzorgers, context

Rouw en verlies raakt niet alleen de persoon die hiermee geconfronteerd wordt maar ook de omgeving.

Voor professionelen

De Kanteling deelt haar expertise graag met professionelen en organisaties als scholen, instellingen, oudergroepen, thuisbegeleidingsdiensten…

Activiteiten

Mindfulness en autisme

Geregeld organiseert De Kanteling een groepsaanbod ‘mindfulness en autisme’.
Vanaf heden organiseren we dit aanbod ism praktijk 'De tuin van Plato' en 'Zinnebeeld'
2x per jaar organiseren we dit aanbod, afwisselend in Edegem en Schilde.
Onder 'lees meer' kan u inschrijven voor de eerstvolgende groep

Gespreksavonden voor personen met ASS

Één keer per maand vindt er in De Kanteling een gespreksavond plaats voor personen met ASS en normale begaafdheid.

Lezingen/workshops voor ouders, brussen, professionelen die met handicap te maken hebben

De kanteling biedt vorming aan rond verschillende thema’s die met handicap te maken hebben. Deze vormingen kunnen ‘op maat’ besteld worden door een voorziening, oudergroep..

Boeken

Wederzijdse emotionele beschikbaarheid

Mensen met een verstandelijke beperking , hun context en begeleiders samen op weg (met een bijdrage van Gerd Claes)
Red. Eric De Belie en prof G. Van Hoof

Handboek rouw – rouwbegeleiding - rouwtherapie

Hét boek over rouwbegeleiding en rouwtherapie voor hulpverleners en therapeuten met bijdrages vanuit De Kanteling
red. J Maes en H Modderman.

‘ze zeggen dat het overgaat’

Voor mensen die met verlies en verdriet geconfronteerd worden. red. Johan Maes en Evamaria Jansen

Inhoud